Místní knihovna v Podbradci

Historie

Knihovna byla otevřena 20.dubna 1928.

Při otevření místní občané, k 50.knihám od obce, věnovali ze svých knihoven dalších 100 knih.

Není bez zajímavostí, že v té dobé obec měla ve svém zastupitelstvu starostku paní Žofii Studničkovou .

Od svého založení funguje knihovna nepřetržitě do dnešní doby.

 

 

 

Jana Vysoká