Místní knihovna v Podbradci

Fotogalerie

Místní knihovna v Podbradci  

    

             Budova místní knihovny                                 Paní knihovnice s členkou mk.

    

          Počítač s tiskárnou                                           Interiér knihovny

      

          Interiér knihovny                                                Interiér knihovny

     

          Interiér knihovny                                              Chodba a vstup do knihovny